Erhvervs-Coaching

Det kræver et stærkt fundament at opbygge en succesfuld virksomhed. Hovedingrediensen i fundamentet er motiverede og engagerede medarbejdere.

En glad medarbejder skaber værdi. En glad medarbejder yder mere på arbejdspladsen end gennemsnittet. Som arbejdsgivere ønsker I stærke medarbejdere, der kan klare dagligdagens udfordringer uden at de føler sig mentalt eller emotionelt pressede.

Her kommer jeg ind i billedet.

Som Succes-Mindset-Coach er mit ultimative formål, at dine medarbejdere får opbygget en stærk, mental ramme så virksomhedens fundament aldrig vakler, fordi den består af stabile og trygge medarbejdere – Den slags medarbejdere, der er motiverede til at levere dét ekstra.

Konsekvenser af dine medarbejderes mistrivsel

Når en medarbejder ikke trives, har det konsekvenser for virksomheden: Mistrivsel kan påvirke medarbejdernes motivation, hans/hendes omgivelser og kolleger – og i sidste ende have indflydelse på bundlinjen.

Ved at tilknytte mig som Succes-Mindset-Coach, tilbyder du dine medarbejdere en motiverende, ekstern sparringspartner. En fortrolig, som de efter behov kan tale med om udfordringer, ønsker og ikke mindst de svære emner:

Det er alment kendt i arbejdsmiljøer, at nogle situationer er så svære at tale med sin chef eller kolleger om, at det oftest ender med, at personen forbliver stiltiende omkring sin problemstilling. Det vil før eller siden få indflydelse på hans/hendes arbejdsindsats og motivation.

Du kan forhindre denne mistrivsel, ved at tilbyde dine ansatte en tredje mulighed: Som medarbejdernes go-to fortrolige, vil jeg i samarbejde med dig og dine ansatte, lave et udviklingsforløb, der har til formål at styrke deres mentale rammer på arbejdspladsen. Du vil opleve, hvordan dine medarbejdere får en øget motivationen og får lyst til at yde en ekstra indsats.

Ved at tilknytte mig som medarbejdercoach, vil du konkret opleve:

– En større motivation blandt medarbejderne → Bedre resultater
– En mindre personaleomsætning → Bedre resultater
– En større trivsel blandt medarbejderne → Bedre resultater